Er gulvafslibning en langvarig proces? Hvor lang tid tager det?

Det kommer meget an på størrelsen af opgaven og tilstanden af brædderne. I almindelighed vil et gennemsnitligt størrelse rum på 4 x 4 meter normalt tage to dage at slibe og lakere. Det forudsætter naturligvis at gulvafslibningen kan ske direkte. Hvis der er behov for reparationer og eller udskiftning. Når trægulvet skal afslibes følges en plan som afstemmes med kunden for at sikre at alt er i overensstemmelse med dennes ønsker og koordinering med eventuelt andre håndværkere. Idet alt vi stå på den anden ende så lang tid at gulvafslibningen står på, er det rart at vide hvornår forholdene i boligen kan blive normaliseret. Det er jo nærmest til at føle sig husvild når alle møbler fjernes for at give plads til gulvarbejde og øvrig renovering.

Hvor lang tid tager en gulvafslibning egentlig?

Det er, som sagt, ikke altid nemt at komme med en nøjagtig tidsplan. Såfremt du kender håndværkere og deres måde at arbejde efter en tidsramme på, vil du vide at tidsplaner er til for at brydes. Hos Gulvfirma Egedahl Aps. arbejder vi ihærdigt på at komme dette til livs med samtidig med en tæt dialog med vore kunder. Men et er helt sikkert, og det er at brugen af en professionel gulvsliber tager kortere tid end ved hjemmegjort gør-det-selv gulvarbejde.

Få en tidsramme fra din gulvmand!

En tidsplan er til for at overholdes, så bed din gulvmand eller gulvfirma om en tidsramme for gulvarbejdets udførelse. Dette gælder ikke kun for gulvbearbejdning men også for alle andre håndværk, og såfremt du har flere håndværkere der er afhængig af hinanden, så er det nødvendigt for koordineringen. Endvidere må du regne med at afslibningen tager længere tid såfremt:

  • Fernis
  • Limrester
  • Skævheder
  • Bølger
  • Fernis
  • Niveauforskelle
  • Tæpperester

og meget andet. Derfor er det vigtigt, at benytte en gulvfagmand som har den fornødne ekspertise og kompetence til at kunne håndtere de forskellige bump gulvprocessen giver.

Tidsperspektivet ved en gulvafslibning

En dygtig gulvmand vil kunne afslibe gulvet i en almindelig størrelse bolig på 1 – 2 dage inklusiv gulvbehandling. Dette kan dog svinge afhængig af gulvets beskaffenhed, gulvmandens erfaring og ekspertise samt hvilken form for gulvbehandling der vælges. Ønsker du at foretage en hjemmegjort gulvafslibning? vil tidsforbruget vore enormt stort med en tidshorisont et stykke ude i fremtiden.

“Tidsforbruget er svært at forudsige, men vi gør vores bedste”

Det er ikke for at sige noget negativt om gør-det-selv gulvarbejde, men en sådan proces vil være helt umuligt at forudsige tidforbruget på. Alene det at sætte sig ind i manualen og instruktionen for at starte gulvslibemaskinen, at påmontere sandpapiret korrekt, at trimme gulvsliberen og finjustere valsen om muligt. Alt dette tager uforholdsmæssig meget tid sammenlignet med en professionel gulvmand.

Hvor lang tid tager en gulvbehandling?

En gulvafslibning er svær at tidsfastsætte, men det er intet at regne i forhold til en gulvbehandling! Det kan være utroligt svært at forudsige tørre-/hærde tiden på de enkelte typer af gulvbehandling, idet der er mange faktorer som spiller ind. Især gulvets beskaffenhed samt temperatur og luftfugtighed har stor indflydelse på tørringen, men som regel kan gulvmanden sige dig hvor når du kan betræde gulvet såsnart han ser det. Ved lak og lakering vil hele processen tage 2 – 3 dage for en almindelig bolig og det samme gælder for gulvolie og oliebehandling. Lud og ludbehandling derimod har en kortere der er 1 dag kortere. De nævnte tidsforbrug er alt inklusiv, også støvsugning, finslibning, oprydning, afleveringsforretning og andet. Som hoved regel vil en gulvbearbejdning med afslibning og efterbehandling tage fra 1 til 3 dage afhængig af de nævnte forhold.

Ønsker du mere info om tidsforbruget ved gulvafslibning og gulvbehandling, så kontakt os gerne for en snak.

Posted in: Gulvafslibning FAQ