Vil gulvafslibningen forårsage en masse støv? Vil det være meget støjende?

Støv kan ikke helt undgås i forbindelse med gulvafhøvling eller gulvafslibning af træ. Mange husker nok hvordan en gulvafslibning støvede og larmede dengang de var barn, men sådan er det heldigvis ikke længere. Et støvenferno hvor man ikke kan se en hånd foran sig er heldigvis fortid til gunst for vore kunders hjem samt de gulvfolk der arbejder med støvforhold hver dag. Vi husker måske hvordan der lå centimeter tyk støv i vindueskarme og alle vandrette flader og hvordan hele huset rystede når de gamle gulvplanker afhøvledes. Men et er hvordan det var i gamle dage og noget andet er hvordan et gulvarbejde udføres idag.

Effektiv fjernelse af støv fra afslibning

Når et trægulv bearbejdes med store og tunge maskiner, kan det ikke undgås at de lamer, idet processen i sig selv er støjfrembringende. Selve gulvslibemaskinen og gulvhøvlen er faktisk meget støjsvage, men når selve processen udføres fremkommer støjen. Og står man på afstand og hører efter, så kan man godt høre at det er selve skrabe- og slibelydende der høres. Uanset hvor meget støjdæmpning der er på maskinerne, vil det ikke være muligt at reducere dem meget mere end det er idag.

“Støv er umuligt at forhindre ved en gulvafslibning.”

Ethvert gulvarbejde er ikke sterilt på grund af støvet, og udover megen støj er det også noget nært de eneste gulvproblemer ved gulvarbejdets udførelse.

Støvfri gulvafslibning

Ny teknologi samt nye gulvslibere og gulvhøvle er af en meget god kvalitet hvor der er taget højde for netop støv og larm. Maskinerne har fået en lyddæmpende aggregat der sidder lige under motoren samt et skjold der er mere isolerende end på de tidligere maskiner. Det gør, at støjen begrænset bedst muligt men ikke tilstrækkeligt til at processen bliver helt lydløst og det vil næpppe kunne lade sig gøre.

Støv er et mindre problem

Hvad støv angår er de nye gulvslibemaskiner monteret med særdeles effektive støvsamlere som opsuger et sted mellem 95 og 98 % af alt støvet. Dette sker ved at der på gulvslibemaskinerne er påmonteret støvsugere som er meget kraftige og nærmest på en vacuumlignende facon tiltrækker og opsuger den støv der frigives under selve afslibningsprocessen. Vi benytter også en gulvslibemaskine hvorpå der er sat et sugeaggregat som gennem en slange suger støvet ud i en støvsamler i bilen. Denne løsning er kun muligt såfremt vi kan sætte støvsamleren i umiddelbar forbindelse med afslibningsstedet, eller at vi kan køre bilen helt op til døren. Med andre ord er denne løsning velegnet til afslibning i en villa men mindre velegnet til lejligheder med mere.

Gulvafslibnnig næsten uden slibestøv

Ved en gulvafslibning er affaldet slibestøv og ved en gulvafhøvling er det høvlspåner. Slibestøvet er sundhedsskadeligt og ikke særligt godt at få ind i åndedrætssystemet og ned i lungerne. Derfor benytter gulvfolk åndedrætsværn eller masker. Ved arbejdet med de store gulvslibemaskiner er det også nødendigt at benytte høreværn for de gulvslibere der udfører gulvarbejdet. Et god råd er, at det er en god idé at varsko naboer i lejligheden, at der vil foregå en gulvafslibning der larmer i et bestemt tidsrum. Som tommelfingerregel kan der afslibes 8 til 10 m2 i timen. Og derfor kan naboen varskoes med nøjagtig tidsrum angivet.

Støv kan ikke undgås

Idet støv er uundgåeligt er det altid tilrådeligt at lukke af til tilstødende lokaler, enten ved at lukke døren eller at hænge et lagen eller plastik for. Er der billeder, elektronik eller andet på væggene bør disse også dækkes af med plastik. Afdækning er i det hele taget en god idé og kan helt klart tilrådes. Støvfrit og lydfrit er vores gulvhåndværk desværre ikke, men der findes råd for at minimere det så meget som muligt. Har du spørgsmål som du ønsker besvaret vedrørende støv og støj ved afslibning, er du velkommen til at kontakte os.

Posted in: Gulvrelateret FAQ