Skal mellemrummene mellem brædderne fyldes ud, og hvordan gøres det?

Revner og mellemrum imellem gulvplanker ses ofte. Det er mere reglen end undtagelsen at der vil forekomme revner i adskildesen mellem de enkelte gulvplanker eller parketstave. Denne svind i træet er udtryk for flere forskellige ting. For det første fordi træ det giver sig når man går på det. Det er fleksibelt og bevæger sig ved enhver påvirkning ovenfra. Træ udvider sig og trækker sig sammen afhængig af temperatur svingninger og luftfugtighed. Det ses på alle slags gulve i større eller mindre omfang.

Træ udvider sig og trækker sig sammen!

Træ er et levende materiale, også selv om det benyttes som trægulv. Et træ der står i skoven lever og ånder helt naturligt og skaber en værdi for det omgivelserne, herunder selve det at udskille kuldioxid og hele fotosyntesen, men også hele den måde som træet lever på og suger væske op igennem træ stammen, herunder garvesyrens utrættelig arbejde med at holde træet friskt, sundt og være immun overfor udefra kommende påvirkninger. Og netop denne proces fortsætter i trægulvet selvom det er savet op på et savværk og nu lægger som gulvbelægning i din bolig. Med andre ord fortsætter garvesyren med at holde træet i live og tilpasse sig de omgivelser som de nu er en del af. Det kræver dog at træet ikke tørrer ud hvilket kan have fatale følger for et trægulv. Derfor er gulvbehandlinge særdeles vigtig til at hjælpe gulvet med vedvarende at have en smuk overflade som er smudsafvisende og giver gulvet de egenskaber der er nødvendigt så det ikke forgår.

Revner i trægulvet?

Det forhold at træet tørrer ud gør også at der vil opstå naturlige svindrevner imellem de enkelte gulvplanker. Disse revner er det svært at gøre noget ved når de først er opstået. Det er typisk på grund af udtørrethed som følge af varme eller manglede fugtighed i rummet. Modsat kan man også opleve at der ved for meget fugt vil træet suge denne til sig og udvide sig med et bølget gulv til følge. I værste fald kan gulvplankerne rejse sig og nærmest komme til at stå oprejst. Træ der har fået for meget fugt har fantastiske kræfer hvor er eksempler på et sådant trægulv kan vælte en ydermur.

Hvad kan man gøre mellemrum?

Der er 3 ting at gøre for at mindske synligheden af de revner som er i trægulvet:

1. Fylde revnerne ud med en fuge
2. Prøve ved naturlig vej at mindske svindrevner
3. Undlade at gøre noget

Såfremt revnerne skal fyldes ud må der anvendes en gulvfuge. Denne fuge skal være slibbar for at kunne holde til en gulvafslibning. Der kan derfor ikke anvendes silicone eller andre klæberige stoffer som gulvslibemaskinen trækker med op. De fleste producenter af gulvfuger er meget bevidst om dette til trægulve, hvorfor de fleste fuger kan afslibes. Det er vigtig at revnerne imellem gulvbrædderne er lige tykke og lige dybe, og der må ikke være smuds og snavs ned i rillerne. Derfor er den eneste løsning ofte at overfræse gulvet så gulvrillerne bliver helt ens. Dette er dog en rimelig bekostelig affære, og så dyr at man skal overveje istedet at anskaffe sig et andet gulv.

Revner mellem gulvbrædder

En anden mulighed er et forsøg på at mindske svind revnerne i gulvet. Dette kan gøres ved en oliebehandling af træet. Når et trægulv er udtørret og mættes med en tyktflydende gulvolie, så har olie den fordel at den udvider sig i træet som dermed tilpasser sig omgivelserne. Træ og olie er en rigtig god kombination, hvor træet har godt af at få fedtstof i form af olien. Herved mindskes revner, sømhuller og andet så meget at de ofte helt forsvinder. Der er dog ingen garanti for dette men i mange tilfælde kan det også fjerne gulvknirkeri.

Revner kan være en charme mere

At have et gammelt trægulv kendetegnes ofte af revner og mellemrum imellem gulvbrædderne eller parketstavene. Og derfor er der ikke sket den store ulykke ved at have svindrevner i trægulvet, for det er kendetegnende for trægulve i gamle bygninger. Idet træ og trægulve har enormt mange kræfter, kan enhver udfyldning af spartelmasse eller andet ikke blive pænt idet det hurtigt vil begynde at krakelere.

Posted in: Gulvrelateret FAQ