Hvor mange m2 kan der afslibes om dagen?

Der er mange ting, der har indflydelse på hvor mange m2 der kan afslibes og efterbehandles om dagen! At afslibe et trægulv er ikke enhver beskåret idet det kræver  erfaring og ikke mindst kompetence. Ikke dermed sagt, at et trægulv ikke kan afslibes af en gør-det-selv mand, for det kan det naturligvis.

Hvor lang tid tager en gulvafslibning?

Der er naturligvis forskel på hvor mange m2 en gør-det-selv mand og en fagmand kan afslibe om dagen. Det manglede bare…. For når man udelukkende beskæftiger sig med renovering af gamle og slidt trægulve, så er rutinen alt afgørende. Ikke mindst når man taler gulvbehandling og især gulvafslibning er kvalifikationer og erfaring afgørende, hvilket gør udførelsen hurtig jo flere gange det bliver gjort. Sådan er det med alle livets forhold uanset om man er skorstensfejer eller konditor. Gør-det-selv arbejde derimod er lige det modsatte! Ved at leje en gulvslibemaskine i en større farvehandel eller et byggemarked, kan hjemmegjort afslibning udføres. Her skal man først sætte sig ind i hvordan maskinen virker og andre ting så selve opstarten er langsommelig.

“Et 20 m2 trægulv kan tage op til en weekend at afslibe for en gør-det-selv mand”

Det er ikke ualmindeligt og naturligvis helt naturligt, og i enkelte tilfælde helt umuligt for en uerfaren af afslibe et gulv. Det kommer an på vedkommendes håndværksmæssige evner og om han er vant til at arbejde som handyman. Gulvrenovering og gulvarbejde er en anden side af sagen for ikke at snakke om gulvlægning.

Hvad er tidsforbruget?

Er det nødvendigt med en gulvreparation så er det også en ridsrøver. Er der dybe hakker, huller, råd og svamp, borebillehuller eller andet i gulvet må det repareres. Dette kan gøres ved enten at udskifte selve gulvbelægningen eller dele af dem, men en gulvlapning kan også være en løsning. Afhængig af gulvets beskaffenhed tilpasses gulvarbejdet så det passer og giver den gulvoverflade som du ønsker. Det ser straks værre ud såfremt problemet er i undergulvet for her er den eneste løsning at brække gulvet op. Udskiftning af de underlæggende gulvstrøer er tidskrævende og bekostelig. Råd og svamp samt mørnethed er en anden ting som der eventuelt må undersøges for inden en afslibning kan igangsættes.

Erfaring og kompetence gør udslaget!

Det er afgørende for tidsperspektivet i det at udføre et givet stykke gulvarbejde, at gulvet et tilgængeligt. Gulvmandens ekspertise og viden samt ikke mindst erfaring er vigtig for hvordan gulvarbejdet udføres og naturligvis også hvor land tid det tager. Du må påregne, at gulvprojektet tager længee tid, såfremt du ønsker selv at forestå gulvafslibningen og gulvbehandlingen. Men uanset hvad, så er den bedste gulvløsning altid at benytte en gulvspecialist, der kan løse gulvopgaven til en fornuftig gulvafslibning pris og på en kort tid for at få opgaven overstået.

Hvad er en gulvafslibning?

Afslibning af trægulve er fremragende måde at tilføre hjemmet en smule mere liv og velvære. Ved at benytte Egedahl.dk behøver du ikke at spendere en formue, men det er alle pengene værd at benytte en professionel gulvmand. Han kan også sige dig hvor lang tid det vil tage at udføre opgaven så snart han har set gulvet og vurderet dets stand. Det tager naturligvis længere tid at afslibe et gulv der har:

   • Fernis
   • Spartelmasse
   • Limrester
   • Tæpperester
   • Skævheder
   • Niveauforskelle

En dygtig og erfaren gulvmand kan afhøvle eller afslibe 100 m2 på en arbejdsdag. Dette er med alle mulige forbehold og gælder kun de allerdygtigste indenfor gulvbranchen. Gulvet skal være let tilgængelig og gulvets beskaffenhed perfekt, imodsat fald kan kadancen blive betydeligt reduceret. En gør-det-selv mand kan måske afslibe 20 m2 på én arbejdsdag.

Hvor lang tid tager en gulvbehandling?

Selve gulvafslibning tager lang tid, men det er ikke noget at regne sammenlignet med selve gulvbehandlingen. Her skal selve påføringen udføres sammen med tørre- og hærdetid, hvilket kan være en lagtsommelig proces. For at få den rette gulvfinish må der væges den rette efterbehandling som skal påføres korrekt. Med en professionel gulvmands hjælp kan selve udførelsen af gulvbehandlingen foretages på forholdsvis kort tid afhængig af gulvets stand samt typen af gulvbehandling. Olie og oliebehandling skal tørre og hærde i 24 timer, hvorimod lak er lidt hurtigere til at tørre, også selv om det er 3 lag lak.

Posted in: Gulvrelateret FAQ