Er det støvfri gulvafslibning?

Gulvafslibning støver, men ikke særligt meget. De gulvslibemaskiner som gulvmanden benytter idag er gode til opsuge støvet så støvgener bliver minimeret.

Minumum af støv

Mange af vore kunder er bekymrede for de gener der er forbundet med støv, og frygter at det vil lægge sig over det hele. At rengøringsarbejdet efterfølgende vil være helt uoverskueligt. Der er dog ingen grund til bekymring, idet støvgener ved gulvafslibning idag ikke er som for blot nogle få år siden, hvor man ikke kunne se en hånd foran sig når man afsleb trægulve. Ny teknologi og nye gulvslibemaskiner har meget effektive sugere som opsamler næsten alt støvet, en lille smule luftbåren støv kan ikke undgås, men det er ikke ret meget mere end såfremt en anden type håndværker skal lave noget i boligen.

Afdækning af tilstødende rum

Gulvslibemaskinerne er forsynet med kraftige og effektive støvsugere og støvsamlere som opsamler næsten 100% af de dannede støvpartikler. Man kan derfor sagtens lade møbler stå i de tilstødende lokaler uden at dække af, men ønskes et helt støvfrit miljø må døren lukkes eller rummet forsegles med plast. Det var den store gulvslibemaskine (valsemaskinen)! – men der benyttes også andre og mindre gulvslibemaskiner. Hjørnesliber, kantsliber og polermaskinen opsamler ikke altid støvpartikler, men idet disse blot danner en meget lille mængde støv, støvsuger gulvmanden det op.

Støvsuger grundingt

Når gulvafslibningen er udført støvsuger gulvmanden alle tilgængelige vandrette flader, herunder tilgængelige flader som paneler, vindueskarme og andet. Støvmængden svarer cirka til det lag der vil være, såfremt du ikke har støvet af i et halv år, mere er det ikke. Der vil forekomme en del luftbåren støv som vil dale med tiden, hvilket må tørres af efter at gulvarbejdet er udført.

Posted in: Gulvafslibning FAQ